Sede Omega Capital, Madrid2017


Fotos: Miquel Tres